Home » سلفیان، باورها و کارکردها by نجم‌الدین طبسی
سلفیان، باورها و کارکردها نجم‌الدین طبسی

سلفیان، باورها و کارکردها

نجم‌الدین طبسی

Published
ISBN :
Paperback
208 pages
Enter the sum

 About the Book 

کتاب «سلفیان، باورها و کارکردها» از آن جمله کتابهایی است که بسیار مفصل و دقیق به ریشههای فکری سلفی وهابی و مروجان آن پرداخته و نظرات علمای اسلام را در رد فتاوای شاذ سردمداران این جریان به رشته تحریر درآورده است.مؤلف این کتاب «حجت الاسلام والمسلمینMoreکتاب «سلفیان، باورها و کارکردها» از آن جمله کتاب‌هایی است که بسیار مفصل و دقیق به ریشه‌های فکری سلفی وهابی و مروجان آن پرداخته و نظرات علمای اسلام را در رد فتاوای شاذ سردمداران این جریان به رشته تحریر درآورده است.مؤلف این کتاب «حجت الاسلام والمسلمین نجم‌الدین طبسی» است. وی در مقدمه کتاب آورده است: «این برگه‌ها مجموعه‌ای از دروس و گفت‌وگوها از سلسه مباحث عقیدتی ماست که بیش از سه سال از تدریس آن در حوزه مبارکه علمیه می‌گذرد و بعضی از برادران فاضل حاضر در درس از ما خواستند برای این که بهره درس را فراگیر گردد این مباحث را برای دیگران نیز نشر دهیم.»